Beeld2
Foto: Hollandse Hoogte

Hivos' aanpak

Hivos vond dat er iets moest gebeuren aan deze schrijnende situatie en startte vanuit Indonesië met de aanpak van dit probleem. Hivos helpt deze dienstmeisjes door hun isolement te doorbreken, de relatie tussen het dienstmeisje en haar werkgever te verbeteren en wervingsbureaus aan te pakken.

Aanpakken van wervingsbureaus

De dienstmeisjes worden voor hun vertrek geïnterviewd over de werving en bemiddelingsprocedure in Indonesië. Zo maakt Hivos transparant hoe wervingsbureaus hun wervingspraktijken inzetten. Deze waardevolle informatie deelt Hivos met de Indonesische overheid zodat zij de wet- en regelgeving hierop aanpast. Ook wijzen we de overheid op haar verantwoordelijkheid om dienstmeisjes die naar het buitenland gaan te beschermen.

Doorbreken isolement

Door middel van publiekscampagnes in de Golfregio en lobbyen bij de Indonesische overheid probeert Hivos zowel de houding van werkgevers als nationaal beleid te beïnvloeden. Deze vrouwen hebben recht op informatie en communicatie. Daarbij ontwikkelt Hivos samen met haar Indonesische partner een sms-dienst voor de dienstmeisjes om hun isolement te doorbreken. Vanuit thuisland Indonesië ontvangen de vrouwen per sms handige tips over het huishoudelijke werk waarvoor zij zijn aangenomen. Maar ook over Arabische gebruiken en gewoontes, verzorging van kinderen en ouderen, hygiëne en omgangsvormen. Zo nu en dan krijgen ze nieuws vanuit Indonesië. Het helpt hen bij het werk en geeft hen een minder geïsoleerd gevoel. Beiden dragen bij aan een betere verstandhouding met hun werkgever. In geval van nood kunnen ze contact opnemen met Hivos’ Indonesische partner.

Verbeteren relatie werkgever en dienstmeisje

Daarnaast betrekt Hivos ook de werkgever. In discussiegroepen bespreekt Hivos met werkgevers waar zij tegenaan lopen met hun huishoudelijke hulp, wat ze belangrijk vinden en hoe ze verbetering in de verhouding zien. We benaderen ook internationale bedrijven om hun werknemers die van plan zijn een dienstmeisje in te huren te informeren. Een gids biedt tips over waar aan te denken bij het in dienst nemen van een huishoudelijke hulp en geeft informatie over de rechten en plichten van zowel de werkgevers als het dienstmeisje.

Tot slot informeren we samen met onze lokale Indonesische partner de Indonesische burgers over het werken in het buitenland om te voorkomen dat meer vrouwen in handen vallen van dubieuze wervingspraktijken.