Responsive image

Organisaties actief in Nederland

Aziatische vrouwen vinden niet alleen in Azië en de Arabische Golfregio werk als huishoudelijke hulp. Zij komen ook naar Europa en zijn hierbij dikwijls door malafide bureaus of tussenpersonen geholpen. Verschillende organisaties zetten zich voor hen in, en breder, voor ieder die als werknemer te maken krijgt met uitbuiting en misbruik.

IMWU – Indonesian Migrant Workers Union

IMWU is een organisatie voor en door Indonesische arbeidsmigranten. Zij komen op voor de rechten van arbeidsmigranten uit Indonesië, met of zonder verblijfsvergunning. IMWU richt zich op het uitbannen van mensenhandel, misbruik en de discriminatie van en het geweld tegen werknemers, in het bijzonder van Indonesische werknemers in Nederland.

NRMS – Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

De NRMS rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren. De Nationaal Rapporteur en haar medewerkers onderhouden contact met en verzamelen informatie bij personen, organisaties en autoriteiten betrokken bij de preventie en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen en bij de hulpverlening aan slachtoffers.

FairWork

Stichting FairWork wil moderne slavernij in Nederland voorkomen en bestrijden, de slachtoffers zichtbaar maken en ondersteunen. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Zij richten zich vooral op mensenhandel buiten de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche.

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging

De FNV is de grootste vakbond van Nederland. De FNV pleit al jaren voor een gelijke rechtspositie voor huishoudelijk werkenden. Mensen die bij particulieren in het huishouden werken, worden in Nederland uitgesloten van het normale arbeidsrecht. Zij vallen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis (RDaH), waardoor zij geen ontslagbescherming hebben en voor hen geen sociale verzekeringspremies worden afgedragen. FNV voerde hier eerder campagne voor, zie www.schoongenoeg.nu. FNV heeft ook een handige brochure uitgegeven over de rechten van een huishoudeliike hulp (ook zonder verblijfsvergunning), maar die net zo zinvol is voor jou als je gebruik maakt van de diensten van een hulp in de huishouding.

Zie ook deze links: